گالری تصاویر

اخبار و مراحل پیشرفت پروژه

مهر1395

  ( برای دیدن تصاویر در اندازه بزرگتر روی آن کلیک کنید )

   

فاز دوم

 

    تصاویری از فاز دوم پروژه ( برای دیدن تصاویر در اندازه بزرگتر روی آن کلیک کنید )

 

فاز سوم

    تصاویری از فاز سوم پروژه ( برای دیدن تصاویر در اندازه بزرگتر روی آن کلیک کنید )

 

 

فاز چهارم

 

 

  

آغاز پیش فروش

 

 

 

فاز پنجم

     

فاز ششم

 

 

لینک های سریع

گالری

اطلاعات تماس

 

نوشهر ، بلوار شهید کریمی ، مجتمع فرهنگی، تجاری و اداری پوچینی

    ۵۲۳۲۲۵۶۷ - ۵۲۳۲۶۶۰۴ -۰۱۱

 

 

 شماره تلفن همراه:    ۰۹۱۲۲۸۸۸۵۰۴